Загружаю…
Зберегти українську землю для наших нащадків!
З приводу позачергових парламентських виборів 2019 року
Порівняння варіантів управління багатоквартирним будинком
Як захистити свої інтереси при здачі земельного паю в оренду
«Одна на всех, мы за ценой не постоим»…
Приклад високого професіоналізму й справжнього патріотизму
Полтавський землезнавчий старт В. Вернадського
Посівний календар на 2018 рік
Календар фаз Місяця на 2018 рік
Ранкові звички, що призводять до набору ваги

Статей: 5277
Коментарів: 1579
Людей на сайті:3

Нема ладу у землекористуванні – не буде ладу і в державі

Автор: Адам ГОЖИЙ, Василь ЛЕМИК

Дата: 2012-03-29

У першу неділю квітня в Україні відзначається День працівників геології, геодезії і картографії. За традицією керівництво країни привітає геологів, геодезистів і картографів з їхнім професійним святом.

Скажімо, минулого року, звертаючись до них, Прем’єр-міністр М. Азаров сказав: “Ви забезпечили Україну топографо-геодезичною і картографічною продукцією різного призначення, що на сьогодні є надійною запорукою безпеки держави та примноження національного багатства”. І далі: “Уряд добре розуміє проблеми кожного працівника і галузі загалом. Свідченням цього є постійна підтримка діяльності Державної служби геодезії, картографії та кадастру”.

Наскільки все це відповідає дійсності – читайте у статті ветерана картографо-геодезичної галузі науки, освіти, виробництва Адама ГОЖОГО і директора ДНВП „Полтавський геодезичний центр” Василя ЛЕМИКА.

…Приватизацію землі не можна навіть «на двійку» зробити, якщо хоча б краєм ока не глянути на «об’єкт приватизації» на місцевості - його топографію. «Паперову» процедуру можна було допустити лише за однієї умови: якби попередньо була зроблена інвентаризація всіх землеволодінь. Але ж загальну інвентаризацію землі у державі не робили, не роблять і не планують робити.

Зауважимо, що у постанові КМУ №844 від 5.08.2009 р. згадується про проведення інвентаризації земель. Але - ніяких коштів на це не передбачено.

Неперервне спрощування процесу приватизації земель уже давно призвело до безладдя і плутанини в землекористуванні, інтенсивного розбазарювання найбільшого національного багатства. Існування такого хаосу - на користь зацікавленим в ньому колам, які були і є в усіх ешелонах влади, але ж не народові України. Очевидно, що головною метою влади було якомога скоріше видати акти на приватизацію землі, для того, щоб люди змогли швидко її продати.

Таким  чином влада знімала з себе відповідальність не лише за особливу, але й за будь-яку охорону і збереження найбільшого національного багатства України. Якщо якісь приватизовані ділянки землі будуть занедбані, попадуть не в ті руки, будуть продані не за ту ціну, якої вони варті тощо, то винними будуть власники ділянок із своїм непідходящим менталітетом (як зазвичай полюбляють наголошувати).

Але ж подібне пересічні українці вже проходили, коли отримували майнові сертифікати при роздержавленні промисловості під гаслами, що всі зможуть стати співвласниками «заводів-пароплавів» і матимуть із цього чималі матеріальні вигоди.

Процедура роздержавлення виявилася своєрідними приватизаційними граблями, на які український народ примусили наступити. Тепер пропонують наступити на інші, але цього разу „удар” грабель може виявитися нокаутуючим.

Щоб із самого початку направити приватизацію землі в хибне, слабо контрольоване русло, від активної участі в ній було відсторонено Державну службу геодезії, картографії і кадастру (Укргеодезкартографію) – яка єдино могла досконало виконати інвентаризацію земель і землемірні роботи в ході приватизації. Як згадувалося, у 2004 р. вона навіть була ліквідована, потім відновлена, але спрямована шляхом до занепаду, яким крокує і нині.

Таке ставлення до своєї картографо-геодезичної служби є великою, нічим не виправданою хибою в державному управлінні.

Нагадаємо, що «геодезія» в перекладі з грецької означає «землерозділення» і виникла вона як наука для задоволення практичних потреб землекористування. При будь-якому розподілі, розмежуванні, обліку земель геодезичним (землемірним) роботам повинна відводитися провідна роль. В Україні про це забули, а швидше - навмисне не врахували цього. У результаті «маємо те, що маємо»: безладдя у землекористуванні, буйний розквіт розбазарювання земель.

Як зупинити ці негативні процеси і направити розвиток усього землеробства у нормальне русло? З точки зору здорового глузду це можна зробити таким чином.

Негайно відмінити дію вищезгаданої постанови КМУ №844 (у частині її термінового і безоплатного виконання), вибачившись перед народом за об’єктивну неможливість її виконання у стислі терміни. Процес приватизації земель слід продовжити без зайвого поспіху, на належному науково-технічному рівні, з виправленням хиб, зроблених у попередні роки. При цьому безкоштовну приватизацію можна дозволити лише для бідних верств населення (оформлення приватизаційних документів на середньостатистичну ділянку площею до 0,25 га обходиться державі близько 1 тис. грн.).

Терміново збільшити підготовку спеціалістів, які вміють виконувати землемірні і землевпорядні роботи в натурі.

Невідкладно створити на базі «ще не вмерлої» «Укргеодезкартографії», і поки не вимерли всі геодезисти-землеміри, потужну національну службу геодезії, картографії і кадастрів, якій доручити:

1) розроблення і реалізацію державної програми інвентаризації земель і створення сучасної автоматизованої бази даних із землекористування;

2) розроблення і реалізацію державних програм інвентаризації водних та інших природних ресурсів;

3) проведення інвентаризації і створення державного кадастру полезахисних лісонасаджень;

4) проведення інвентаризації і створення  кадастру технологічних смітників і забруднень територій усіх регіонів держави;

5) забезпечення ведення всіх видів державних кадастрів у єдиній державній системі координат УСК-2000;

6) створення картографо-геодезичної основи для організації стеження за станом ґрунтів, водних та інших природних ресурсів;

7) виконання всього комплексу традиційних картографо-геодезичних робіт для своєчасного і повного забезпечення необхідною картографо-геодезичною продукцією потреб усіх інших галузей державного господарювання;

8) догляд, збереження, удосконалення і раціональна експлуатація державної координатної геодезичної мережі.

Виконання цього величезного комплексу робіт дозволить створити інформаційну базу, яка буде надійним фундаментом і запорукою для високоефективного і оперативного проведення будь-яких господарських, організаційних та інших операцій не тільки у сфері землекористування і землеробства, але й у всіх інших сферах господарювання.

Національна служба геодезії, картографії і кадастрів має бути підпорядкована безпосередньо Кабінету Міністрів, адже крім великого обсягу стандартних картографо-геодезичних робіт в усіх без винятку відомствах держави, служба має створювати картографо-геодезичну основу для ведення державних кадастрів знову ж таки - для всіх відомств. При цьому створення багатьох кадастрів доведеться розпочати з нуля. Відомче ж дублювання картографо-геодезичних робіт при створенні десятків відомчих кадастрів є економічно невигідним для держави. Організація такої служби потребує чималих коштів. Але це те, у що державі вигідно вкладати кошти, бо вони повернуться сторицею.

На основі точної інвентаризації держава зможе запровадити досконале стеження за станом землі, забезпечити особливу охорону та ефективне використання. Пересічні власники також зацікавлені у проведенні загальної інвентаризації, адже ніхто не може вести господарство так, щоб стан його земель зовсім не залежав від земель сусідів чи довкілля загалом.

Лише забезпечивши високоефективне господарювання на нашій благодатній землі, держава зможе всебічно і невпинно поліпшувати добробут громадян. Більше того, це дозволить Україні зайняти достойне місце у сфері світового виробництва продовольства, важливість чого з часом лише зростатиме. Ніякі інші сектори економіки не мають таких перспектив, ніщо не забезпечить добробуту народу, якщо не буде ладу в землекористуванні.

Прикро констатувати, але ніхто у своїх програмах-обіцянках чомусь не згадує ні про фундаментальне значення для підвищення добробуту нашого народу і для існування нашої держави, дбайливого ставлення до нашого найбільшого багатства – землі, ні про безладдя у землекористуванні, ні про шляхи подолання цих негативних явищ. А дарма. Адже саме ті державні керівники, які зможуть навести лад в землекористуванні, і заслуговують на підтримку і повагу народу України.

Якщо ж таких не знайдеться - ми можемо назавжди втратити і наше найбільше багатство, і нашу  силу, і нашу славу, і маємо великий шанс, не дай Боже, перетворити Україну на територію неперервних авралів і надзвичайних ситуацій, непридатну для безпечного існування на ній людей.

Післямова

За час, що минув після написання статей „Приватизація землі без її інвентаризації – головна причина безладдя у землекористуванні” і „Нема ладу у землекористуванні – не буде ладу і в державі”, у бутті-небутті картографо–геодезичної галузі виробництва, науки і освіти України сталися нові руйнівні зміни.

Відмінено ліцензії на право виконання картографо-геодезичних робіт згідно із Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” від 19.10.2010р.

Що це дасть для держави і її картографо-геодезичної галузі господарювання? А приблизно те ж, що, наприклад, дала б охороні здоров’я відміна ліцензій МОЗ на право виробництва ліків чи на практику лікування людей.

Державну службу геодезії, картографії і кадастру України згідно із постановою КМУ від 23.12.2009р. №1413 зробили департаментом Держкомзему - з метою прискорення завершення приватизації земель. А недавно «Укргеодезкартографія» з Держкомземом опинились у складі Міністерства аграрної політики і продовольства. Однак фахово, на належному науково-технічному і виробничому рівнях завершити процес приватизації землі державі не вдасться, до якого б міністерства чи відомства вона не приліплювала свою картографо-геодезичну службу. А от повністю зруйнувати цю багатостраждальну службу - цілком удасться: руйнувати набагато простіше, ніж будувати.

А що буде після? - Україну чекає безладдя не тільки у землекористуванні, але й в усіх інших сферах природокористування і територіального управляння.

Переглядів: 1330   Коментарів: 0   

Схожі новини:

Земельная реформа: селянам оставили кладбища и скотомогильники

Земля - оптом или в розницу?

В. Семенюк-Самсоненко: сьогодні відбувається приватизація касових апаратів і рубильників

Нав'язані селянам реформи не стали основою їх добробуту

Вагончик прощай, вагончик прости!

Приватизація землі без її інвентаризації – головна причина безладдя у землекористуванні

Уроки приватизации: чему учит история

Олександр Мороз: Земля - чиє багатство?

Денис Русак: Українцям нав'язується стереотип, що держава - неефективний власник

Особливе знущання над основним національним багатством

«Замануха» для людей

Приватизация не заканчивается ударом молотка

Комуністи Симоненко ініціюють «дерибан» української землі

Землю – спекулянтам

Ринок землі в Україні: три можливі моделі запуску та їх наслідки

Зберегти українську землю для наших нащадків!

Позиція СПУ: захистити інтереси селян, зберегти землю – основне національне багатство!

Додати коментар:

Введіть суму чисел

Loading
Не дамо знищити нашу партію!
Вірус проектів чи злий умисел?
А ми вам вірили…
Політвиконком СПУ дав оцінку діям ''ліквідаторів''
Наш курс – збереження і відродження СПУ
Чи підтримуєте ви створення єдиної Помісної Автокефальної православної церкви в Україні?
Чи вірите ви в те, що винних у розстрілах на Евромайдані покарають?
Прес-конференція "Соціалістична партія України: нове керівництво, програма та плани щодо місцевих виборів"

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

При використанні матеріалів сайту посилання на
прес-службу СПУ та www.spu.pl.ua обов'язкове